Team och Personlighets utveckling

Vi är certifierade inom både OPQ och DiSC verktygen vilket innebär att vi kan hjälpa er att personlighets profiler både på individnivå men vi kan även arbeta med att utveckla hela team på er arbetsplats.

OPQ är mest känt som ett verktyg som används vid rekryteringar av chefer och specialister men vi kan även använda verktyget till att hjälpa er att se om ni har ”rätt man på rätt plats” i ert företag. Testet görs via en länk som skickas till personen som skall göra testet. Han/hon gör det sedan på datorn och det tar mellan 25 – 45 minuter att fylla i frågeformuläret. Vi kan snabbt återkoppla till både dig som chef och till personen som testades med resultatet. Resultatet har inga rätt eller fel utan visar hur personen skulle agera i vissa situationer som är arbetsrelaterade.

DiSC är också ett test som görs via en länk som skickas till dem som skall göra testet. Men till skillnad från OPQ kan man här även få ut en profil på hur gruppen/teamets sammansättning är när det gäller vissa personlighetsdrag. Detta kan vara till stor hjälp när vi sedan arbetar vidare med teamövningar för att utveckla gruppen till att bli mer framgångsrik. Gruppmedlemmarna får då en större förståelse för varför kollegan reagerade så hårt på något som man själv kanske tyckte var en bagatell. Varför vissa gärna ”skjuter från höften” medan andra vill ha grundlig information innan man fattar ett beslut. Eller varför visa gärna arbetar tysta och i sin ensamhet medan andra vill diskutera och vara sociala.

I båda dessa testmodeller är det viktigt att komma ihåg att det inte finns något rätt eller fel eller någon medarbetare med bättre profil än någon annan. Det handlar om personlighetsdrag – styrkor och svagheter – och att det är bra för företagets ledning att känna till dessa så att man har möjligheten att bygga sina Dream Team.

Vi kan hjälpa er att få denna förståelse och att utrusta era medarbetare med de verktyg som behövs för att ni ska kunna skapa Dream Team hos er!