Lönekontoret

Låt oss sköta era löner och spara tid till er huvudverksamhet

Lönehantering tar tid och kräver både specialistkompetens och hög integritet. Det är inte alltid lätt att ha koll på det senaste vad gäller föräldraledigheter, sjukledigheter, semesterlagen med mera. Men det kan vi hjälpa er med!

Vi är ett team med lång erfarenhet av att hantera löner inom olika branscher och är kunniga i en rad olika kollektivavtal. Eftersom det är de centrala och lokala avtalen som styr mycket av vad som gäller när man ska hantera löner och förmåner tillsammans med gällande lagar är vi era experter på detta område.

Vi sköter allt från vårt eget kontor och kan erbjuda en webb-baserad tjänst för tidrapportering. Vi finns alltid tillgängliga för frågor och konsultation per telefon och mail.

Om ni låter oss sköta era löner betalar ni endast för den tid som lönehanteringen tar och de tjänster ni vill ha och frigör på så vis tid för er egen personal.

Vi tar bland annat hand om;

  • Registrering av nya medarbetare
  • Inläsning av tidrapporter samt övergripande granskning av dessa
  • Hela lönebearbetningen från ”ax till limpa”
  • Skickar er en fil till bokföring samt inrapportering av sociala avgifter
  • Löneutbetalningen, om ni så önskar
  • Utskick av lönespecifikationer
  • Med mera, med mera

Vi skickar er även rapporter gällande till exempel semesterskuld, sjukfrånvaro med mera. Vi uppdaterar även skattetabeller och tar fram kontrolluppgifter.

Det lönesystem som vi använder är Kontek Lön och vi kan med det lätt importerar filer från era nuvarande system som t.ex. tidredovisning och resehantering samt att vi kan skicka tillbaka sie filer för bokföringen av löner till er till de flesta bokföringssytem.