Catharina Rydgård

 

Under åtta år, 1996 – 2004, var Catharina anställd som HR ansvarig. Bland annat som HR chef på ett bemanningsföretag under uppbyggnad och i Stockholms läns landsting som HR-konsult på en öppenvårdsenhet.

Sedan 2005 har Catharina arbetat som konsult i Lönsam Lön. Uppdragen har varit inom skiftande branscher och storlek på bolag, till exempel inom transportbranschen, teknikföretag, läkemedelsindustrin och vårdföretag. Det har gett Catharina stor vana att tolka kollektivavtal och förhandla med de flesta av arbetsmarknadens parter.

Catharina har arbetat som konsult på management nivå och i ledningsgrupper. Hon arbetar med HR på ett affärsinriktat sätt. Hon kan med sin ekonomiska kunskap räkna på alla typer av åtgärder som ett bolag kan behöva ha siffror på inom HR området och lägga fram uppgifterna för ledning och styrelser.

Catharina är van att arbeta i internationell miljö och i projektform. Hon har arbetat fram rutiner för sina uppdragsgivare när det gäller allt från rekrytering till Performing och Talent Development. Hon har genomfört organisationsförändringar och personal neddragningar. Catharina är också en bra coach till ledare och chefer i dessa förändringar samt vid andra personalrelaterade ärenden.

Catharina kan även arbeta fram specialutformade utbildningspacket när det gäller ledarutveckling samt ansvara för genomförandet. Antingen som föredragshållare eller koordinator.

Vill ni anlita en person med hög kompetens inom HR som är van att jobba både operativt och strategiskt med HR och som är beredd att ta tag i det som ert företag behöver för att utveckla er personal- och HR funktion? Kontakta Catharina på 0761 002 882 eller catharina@lonsamlon.se