Historia

Lönsam Lön i Stockholm startades 2005 av Catharina Rydgård och hade redan från start inriktning på HR och löneadministration.

Under hösten 2005 flyttade bolaget till nytt kontor i Kista där även kundantalet ökade betydligt. Bland de nya kunder som Lönsam Lön hade fanns många små och nystartade företag, en del av dem växte sig så stora så att de slutligen anställde egen personal för att klara sin administration.

Hösten 2006 och fram till 2012 har Catharina arbetat som konsult inom ett antal större internationella företag som HR Business Partner men under senare delen av 2011 och 2012 har företaget vuxit med flera nya medarbetare och underkonsulter.

Inriktningen är fortfarande HR och Löner, men det finns även konsulter som är specialister inom arbetsmiljö, team building med mera.

Lönsam Löns ambition är att vara en bra partner för sina kunder och en bra arbetsgivare och coach för sina medarbetare och underkonsulter.

Vill du vara en del av vår resa framåt – som kund, medarbetare eller underkonsult? Kontakta oss så berättar vi mer om vår vision och affärsidé.